Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Jaskinia Bielańska

Spis Treści

Jaskinia Bielańska

Jaskinia Bielańska jest jedną z najpiękniejszych jaskiń Tatr słowackich, a zarazem jest położona w niewielkim oddaleniu od Polski – ok. 20 km od granicy.

Jest typową jaskinią o rozwinięciu poziomym – ma 3829 m długości i tylko 168 m różnicy wysokości. Wejście do niej znajduje się na wysokości 890 m n.p.m. w stoku Kobylego Wierchu, położonego we wschodniej części słowackich Tatr Bielskich, nieopodal miejscowości Tatranska Kotlina. Do jaskini prowadzi kilometrowa ścieżka, idąc którą pokonujemy ok. 120 m różnicy wysokości, zatem dobrze jest przybyć do Tatrzańskiej Kotliny pół godziny wcześniej, aby spokojnie dotrzeć się do wejścia, przy okazji mogąc zapoznać się z ustawionymi na trasie tablicami edukacyjnymi.

Jaskinia powstała w skałach wapiennych w wyniku procesów krasowych (czyli działalności wody), a także (w mniejszym stopniu) w wyniku ruchów tektonicznych prawdopodobnie jeszcze przed czwartorzędem (w tym samym czasie, w czasie, w którym formowały się okoliczne doliny). Obecne wejście jest sztucznym, wydrążonym w skałach tunelem prowadzącym do jej wnętrza. Naturalny otwór, w formie pionowego komina, znajduje się 82 powyżej obecnie używanego wejścia. Stałymi mieszkańcami jaskini są przedstawiciele siedmiu gatunków nietoperzy oraz głębinówki ślepe – niewielkie (1-2 mm) skorupiaki reliktowe żyjące w wodach podziemych.

W jaskini panuje niska temperatura – ok. 5-6⁰C (zatem należy pamiętać o założeniu ciepłego ubrania) i bardzo wysoka wilgotność sięgająca 90-97%.

Historia Jaskini Bielańskiej

  • XVIII w. – pierwsze odkrycie jaskini przez poszukiwaczy złota
  • 1826 – ponowne odkrycie wejścia przez L. Guldena i Fabrego
  • 1881 – ponowne odkrycie wejścia przez J. Husza i J. Britza i rozpoczęcie eksploracji dalszych partii jaskini
  • 1882 – udostępnienie jaskini zwiedzającym w ograniczonym zakresie (wchodziło się pierwotnym otworem)
  • 1882 – przebicie tunelu do obecnego wejścia, wydłużenie trasy turystycznej
  • 1885 – dalsze wydłużenie trasy turystycznej
  • 1896 – instalacja oświetlenia elektrycznego
  • 1926, 1935 i 1939 – dalsza eksploracja jaskini, odkrycie kolejnych sal i wydłużanie trasy turystycznej

 

Jaskinia od ponad 100 lat zachwyca różnorodnością i oryginalnością nacieków. Idąc mającą 1370 m n.p.m. podziemną trasą można przyjrzeć się licznym stalaktytom, stalagmitom i stalagnatom, draperiom naciekowym, wapiennym wodospadom i podziemnym jeziorkom. Ciekawostką na skalę europejską jest sala Hudobná sieň, w której organizowane są koncerty muzyki poważnej.

Zwiedzanie jaskini odbywa się z przewodnikiem i trwa ok. 70 minut. Wejścia do jaskini odbywają się o określonych porach w zależności od sezonu, gdy zbiorą się minimum 4 osoby, a także poza godzinami regularnych wejść za dodatkową opłatą.