Muzeum Przyrodnicze TANAP – Tatrzańska Łomnica

W słowackiej Tatranskiej Lomnicy znajduje się interesujące muzeum przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest w nim prezentowana ekspozycja dotycząca flory i fauny tatrzańskiej, ochrony środowiska, historii, kartografii, geologii oraz kultury ludowej tego regionu.

Wstęp do muzeum jest płatny 1,5 Euro od osoby. Muzeum jest czynne cały rok. W sezonie (od czerwca do sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 (z przerwą 12:00 – 13:00), w weekendy 8:00 – 15:00. Poza sezonem (od września do końca maja) czynne jest w godzinach 8:00 – 16:30 (również z przerwą 12:00 – 13:00), natomiast w weekendy w godzinach 8:00 – 12:00.

W bogatych zbiorach muzeum znajdują się okazy zwierząt (absolutnie nie popieramy polowań na zwierzęta w celu umieszczenia ich w muzealnych gablotach!) i roślin, elementów przyrody nieożywionej (np. skał),  dokumentacja historyczna, mapy, pocztówki, monety, różne przedmioty codziennego użytku, stroje ludowe i inne.

Muzeum mieści się w Tatrzańskiej Łomnicy od 1959 roku i zostało tu przeniesione z Popradu. Architektura fasady budynku nawiązuje do wygląda górskiego szczytu. Obiekt zaprojektował architekt Pavol Merjavý.

W muzeum organizowane są ponadto (dodatkowo płatne) projekcje filmów przyrodniczych na temat tatrzańskiej przyrody, zwierząt, działalności człowieka w Tatrach, ratownictwa górskiego, filmy edukacyjne dla dzieci, wykłady oraz wystawy czasowe.

W kasie można zakupić ciekawe materiały na temat słowackiego Tatrzańskie Parku Narodowego, przewodniki, mapy, pocztówki kalendarze i inne.