Obelisk przy granicy Chochołów – Sucha Hora

Przy granicy polsko-słowackiej pomiędzy Chochołowem, a słowacką Suchą Chorą stoi monument – głaz upamiętniający przekroczenie granicy i powrót do ojczyzny marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w nocy z 26 na 27 X 1941 r.

Podziel się komentarzem