Polana Olczyska

Polana Olczyska położona jest na wysokości 1035–1100 m n.p.m. w Dolinie Olczyskiej, pomiędzy Nosalem (1206 m n.p.m.), Wielką Królową Kopą (1531 m n.p.m.) oraz Małym Kopieńcem (1167 m n.p.m.) i Wielkim Kopieńcem (1328 m n.p.m.), ok. 2 km od wylotu Doliny Olczyskiej.

Niegdyś polana, będąc centralną częścią Hali Olczysko, służyła, jako miejsce wypasu owiec – znajdowało się tu ok. 20 szałasów pasterskich, jednak do dnia dzisiejszego spośród nich ostały się tylko trzy.

Na północnym krańcu polany, przy drewnianym mostku nad Potokiem Olczyskim znajdują się drewniane stoły dla turystów, przy których można posilić się i nabrać sił do dalszej wędrówki. Jest tu także skrzyżowanie szlaków – można stąd udać się na Polanę Kopieniec, Nosal lub do Kuźnic.

Polana kryje w sobie jeszcze jedną ciekawostkę – Wywierzysko Olczyskie o średniej wydajności wynoszącej ok. 700 l/s. Znajduje się ono po wschodniej stronie Polany Olczyskiej, przy żółtym szlaku prowadzącym na Nosalową Przełęcz.

Wody bijące z tego największego w polskich Tatrach źródła mają średnią temperaturę ok. 4,5-5,2 °C i pochodzą z Doliny Pańszczycy (bocznego odgałęzienia Doliny Suchego Potoku), co zostało potwierdzone testem z zastosowaniem barwienia wody już w latach sześćdziesiątych XX wieku.

W wywierzysku występuje wiele interesujących gatunków zwierząt, między innymi studniczek tatrzański, mały skorupiak żyjący głównie w wodach podziemnych. Wywierzysko daje początek Potokowi Olczyskiemu.

W 1999 r. wywierzysko zostało zdewastowane przez wandali, którzy wykopali w jego miejscu dziurę o średnicy kilku metrów i głębokości 140 cm.

SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW
 Żółty Jaszczurówka
Nosal
Kuźnice
0:40 (↑0:45)
0:45 (↓0:35)
1:00 (↓ 0:50)
 Zielony Jaszczurówka
Polana Kopieniec
0:40 (↑0:45)
0:45 (↓0:35)

 

Galeria zdjęć