Praca na emeryturze, a składki ZUS

Praca na emeryturze

Coraz częściej osoby w wieku emerytalnym decydują się na pozostanie aktywnym zawodowo. W wyniku waloryzacji z marca 2022 r. zaczęła obowiązywać najniższa kwota świadczenia o wysokości 1338,44 zł brutto, która obowiązuje do lutego 2023 r. Pomimo tego minimalna emerytura nie jest wystarczająca dla wszystkich i najczęstszą przyczyną dorabiania staje się chęć uzupełnienia swojego budżetu domowego. Co warto wiedzieć w tym przypadku? Czy wszystkie osoby mogą pracować w trakcie emerytury bez jej utraty?

Odprowadzanie składek

Jeśli chodzi o podjęcie się zatrudnienia przez emeryta, wciąż obowiązują go zasady, którym podlegają również inni pracownicy. W przypadku umowy o pracę oznacza to, że należy opłacać składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a także na Fundusz Pracy i FGŚP, z czego dwie ostatnie nie dotyczą osób, które przekroczyły dany wiek – dla kobiet jest to 55 lat, a dla mężczyzn 60. Dodatkowo należy pamiętać o podatku dochodowym, jeśli roczny przychód emeryta przekroczył 85 528 zł. Niezależnie od formy zatrudnienia, w każdym z przypadków pracodawca musi zgłosić takiego pracownika do ZUS-u. Choć osoby pracujące w trakcie odbywania emerytury mogą liczyć na odstąpienie od opłacania niektórych składek społecznych, to jednak wciąż są zobowiązane do odprowadzania składki zdrowotnej.

Wielu zainteresowanych stałym zatrudnieniem

Statystyki ZUS-u z ostatnich lat pokazują, że liczba pracujących emerytów wzrosła o 40%. Jeszcze w grudniu 2021 r. ponad 800 tysięcy emerytów było aktywnych zawodowo, z czego ponad 500 tysięcy to zatrudnieni na umowę o pracę. Średni wiek tych osób wynosił blisko 67 lat, a ponad 94% stanowili emeryci 60-65+. Najwięcej pracujących związanych jest np. z działalnością usługowo-administracyjną oraz kulturowo-rekreacyjną, a także obsługą rynku nieruchomości czy opieką zdrowotną i pomocą społeczną. O ogłoszeniach pracy w takich lub innych sektorach dowiedz się więcej na Gowork.pl, gdzie każdy ma możliwość znalezienia oferty pasującej do indywidualnych potrzeb.

Pracujący emeryci – na co zwrócić uwagę?

Podjęcie się pracy dodatkowej podczas emerytury nie zawsze wiąże się z możliwością uzyskania wysokiego wynagrodzenia, co jest zależne przede wszystkim od wieku danej osoby. Będzie to miało znaczenie w przypadku, gdy nie chcemy, aby nasza emerytura została zawieszona lub pomniejszona, a nie przekroczyliśmy jeszcze 60 lat – w przypadku kobiet, lub 65 lat – w przypadku mężczyzn. Osoby, które zaczęły pobierać świadczenie emerytalne przed uzyskaniem ustawowego wieku, podlegają pewnym limitom. Z tego powodu należy zapoznać się z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym (w brutto) za poprzedni kwartał, o którym informuje GUS. Jeśli zarobki przekroczyły 70% średniego wynagrodzenia, emerytura zostanie obniżona o tę różnicę. Natomiast, gdy wynagrodzenie będzie wyższe o 130%, świadczenie emerytalne ulegnie zawieszeniu. Dotyczy to przychodów z różnych źródeł, np. umowy o pracę, pozarolniczą działalność czy zatrudnienia w tzw. służbach mundurowych. Z kolei wyjątkiem są m.in. prawa autorskie i patentowe, umowa o dzieło lub inne nieobjęte ubezpieczeniem społecznym źródła dochodów. Istnieją także inne odstępstwa od zmniejszenia i zawieszenia emerytury, z którymi warto uważnie się zapoznać przed podjęciem pracy, jeśli nie przekroczyliśmy ustawowego wieku emerytalnego.

Stabilne zatrudnienie – praca w Nowym Sączu

Gdy zależy nam na znalezieniu pracy z dobrymi warunkami, warto dokładniej przyjrzeć, co oferuje lokalny rynek. W Nowym Sączu, którego gospodarka opiera się w dużej mierze na sektorze spożywczym, budowniczym czy transportowym, zwróćmy uwagę na stanowiska związane z tymi branżami. Dzięki temu będziemy mieć większą szansę na uzyskanie stabilnego zatrudnienia. Poza tym należy przyjrzeć się zawodom, gdzie występuje deficyt, czyli m.in. te związane z branżą budowlaną lub medyczną. Poszukiwani są także pracownicy w szeroko pojętych usługach, które opierają się na podejmowaniu bezpośredniego kontaktu z klientami. Na posadę mogą liczyć zarówno doradcy ds. sprzedaży np. w branży motoryzacyjnej, jak i pracownicy biurowi w administracji. Pozytywny wpływ na rynek pracy w Nowym Sączu ma rozwój dużych zakładów przemysłowych. Warto również wspomnieć o stopie bezrobocia w mieście, która jeszcze w październiku 2022 r. wynosiła 3% – wynik ten należy do jednego z najniższych w całym kraju.

Skwerek na Krupówkach

Na placyku u zbiegu ulic Krupówki, Staszica i Piłsudskiego znajduje się jeden z najnowszych elementów „wystroju” Krupówek – niewielkie oczko wodne i malowniczy drewniany mostek na Foluszowym Potoku. Pomimo, że to miejsce nie jest zabytkiem, chętnie zatrzymuję się tu turyści i robią pamiątkowe zdjęcia.

Czytaj więcej »

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

W centrum miejscowości Jurgów mieści się Zagroda Sołtysów – filia Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego. W muzeum-skansenie prezentowana jest ekspozycja etnograficzna ukazująca wnętrza bogatego gospodarstwa spiskiego z przełomu XIX i XX wieku.

Czytaj więcej »

Dolina Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów stanowi właściwie jedną dolinę z Doliną Roztoki. Oddzielone są one ścianą stawiarską, z której spływa wodospad Siklawa i razem stanowią odgałęzienie Doliny Białki. Sama Dolina Pięciu Stawów ma długość 4 km, powierzchnię około 6,5 km2 i leży na wysokości 1625 – 1900 m n.p.m.

Czytaj więcej »

Willa Atma

Przy ul. Kasprusie 19, nad potokiem Młyniska, stoi zabytkowa Willa „Atma” wybudowana przez Józefa Kasprusia-Stocha w 1893 roku i rozbudowana na początku XX wieku. Jej nazwa oznacza właściwy bogom, absolutny spokój duszy. W willi w latach 1930 – 1935 mieszkał kompozytor Karol Szymanowski. Od 1976 roku mieści się w niej jego muzeum biograficzne, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie.

Czytaj więcej »

Park Lecha Kaczyńskiego

Przy ul. Kościuszki mieści się niewielki, porośnięty drzewami skwer, który od 2011 roku nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na terenie parku stoi pomnik upamiętniający Józefa Kurasia ps. „Ogień” i jego żołnierzy.

Czytaj więcej »

Chata Sabały

Chata Sabały, wzniesiona na przełomie XVII i XIX wieku, była domem rodzinnym znanego na całym Podhalu, legendarnego górala – Jana Krzeptowskiego, zwanego Sabałą. Zabytkowy, drewniany

Czytaj więcej »

Artykuł sponsorowany (reklamowy) / Materiał Partnera.