Praca na emeryturze, a składki ZUS

Praca na emeryturze

Coraz częściej osoby w wieku emerytalnym decydują się na pozostanie aktywnym zawodowo. W wyniku waloryzacji z marca 2022 r. zaczęła obowiązywać najniższa kwota świadczenia o wysokości 1338,44 zł brutto, która obowiązuje do lutego 2023 r. Pomimo tego minimalna emerytura nie jest wystarczająca dla wszystkich i najczęstszą przyczyną dorabiania staje się chęć uzupełnienia swojego budżetu domowego. Co warto wiedzieć w tym przypadku? Czy wszystkie osoby mogą pracować w trakcie emerytury bez jej utraty?

Odprowadzanie składek

Jeśli chodzi o podjęcie się zatrudnienia przez emeryta, wciąż obowiązują go zasady, którym podlegają również inni pracownicy. W przypadku umowy o pracę oznacza to, że należy opłacać składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a także na Fundusz Pracy i FGŚP, z czego dwie ostatnie nie dotyczą osób, które przekroczyły dany wiek – dla kobiet jest to 55 lat, a dla mężczyzn 60. Dodatkowo należy pamiętać o podatku dochodowym, jeśli roczny przychód emeryta przekroczył 85 528 zł. Niezależnie od formy zatrudnienia, w każdym z przypadków pracodawca musi zgłosić takiego pracownika do ZUS-u. Choć osoby pracujące w trakcie odbywania emerytury mogą liczyć na odstąpienie od opłacania niektórych składek społecznych, to jednak wciąż są zobowiązane do odprowadzania składki zdrowotnej.

Wielu zainteresowanych stałym zatrudnieniem

Statystyki ZUS-u z ostatnich lat pokazują, że liczba pracujących emerytów wzrosła o 40%. Jeszcze w grudniu 2021 r. ponad 800 tysięcy emerytów było aktywnych zawodowo, z czego ponad 500 tysięcy to zatrudnieni na umowę o pracę. Średni wiek tych osób wynosił blisko 67 lat, a ponad 94% stanowili emeryci 60-65+. Najwięcej pracujących związanych jest np. z działalnością usługowo-administracyjną oraz kulturowo-rekreacyjną, a także obsługą rynku nieruchomości czy opieką zdrowotną i pomocą społeczną. O ogłoszeniach pracy w takich lub innych sektorach dowiedz się więcej na Gowork.pl, gdzie każdy ma możliwość znalezienia oferty pasującej do indywidualnych potrzeb.

Pracujący emeryci – na co zwrócić uwagę?

Podjęcie się pracy dodatkowej podczas emerytury nie zawsze wiąże się z możliwością uzyskania wysokiego wynagrodzenia, co jest zależne przede wszystkim od wieku danej osoby. Będzie to miało znaczenie w przypadku, gdy nie chcemy, aby nasza emerytura została zawieszona lub pomniejszona, a nie przekroczyliśmy jeszcze 60 lat – w przypadku kobiet, lub 65 lat – w przypadku mężczyzn. Osoby, które zaczęły pobierać świadczenie emerytalne przed uzyskaniem ustawowego wieku, podlegają pewnym limitom. Z tego powodu należy zapoznać się z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym (w brutto) za poprzedni kwartał, o którym informuje GUS. Jeśli zarobki przekroczyły 70% średniego wynagrodzenia, emerytura zostanie obniżona o tę różnicę. Natomiast, gdy wynagrodzenie będzie wyższe o 130%, świadczenie emerytalne ulegnie zawieszeniu. Dotyczy to przychodów z różnych źródeł, np. umowy o pracę, pozarolniczą działalność czy zatrudnienia w tzw. służbach mundurowych. Z kolei wyjątkiem są m.in. prawa autorskie i patentowe, umowa o dzieło lub inne nieobjęte ubezpieczeniem społecznym źródła dochodów. Istnieją także inne odstępstwa od zmniejszenia i zawieszenia emerytury, z którymi warto uważnie się zapoznać przed podjęciem pracy, jeśli nie przekroczyliśmy ustawowego wieku emerytalnego.

Stabilne zatrudnienie – praca w Nowym Sączu

Gdy zależy nam na znalezieniu pracy z dobrymi warunkami, warto dokładniej przyjrzeć, co oferuje lokalny rynek. W Nowym Sączu, którego gospodarka opiera się w dużej mierze na sektorze spożywczym, budowniczym czy transportowym, zwróćmy uwagę na stanowiska związane z tymi branżami. Dzięki temu będziemy mieć większą szansę na uzyskanie stabilnego zatrudnienia. Poza tym należy przyjrzeć się zawodom, gdzie występuje deficyt, czyli m.in. te związane z branżą budowlaną lub medyczną. Poszukiwani są także pracownicy w szeroko pojętych usługach, które opierają się na podejmowaniu bezpośredniego kontaktu z klientami. Na posadę mogą liczyć zarówno doradcy ds. sprzedaży np. w branży motoryzacyjnej, jak i pracownicy biurowi w administracji. Pozytywny wpływ na rynek pracy w Nowym Sączu ma rozwój dużych zakładów przemysłowych. Warto również wspomnieć o stopie bezrobocia w mieście, która jeszcze w październiku 2022 r. wynosiła 3% – wynik ten należy do jednego z najniższych w całym kraju.

Dolina Ku Dziurze

Dolina ku Dziurze jest niewielką doliną reglową w Tatrach Zachodnich o długości 1,6 km i powierzchni 85 ha. Wcina się w północne stoki Sarniej Skały, od wschodu ogranicza ją grzbiet Spaleńca, a od zachodu – Grześkówek. Legenda głosi, że w Dolinie Ku Dziurze ukrywał się w XIX wieku ostatni zakopiański zbójnik – Wojtek Mateja, a w jaskini Dziurze (przez górali nazywanej Zbójecką Jamą) chował zrabowane skarby.

Czytaj więcej »
Dolina Starorobociańska

Dolina Starorobociańska

Dolina Starorobociańska jest największym odgałęzieniem Doliny Chochołowskiej, odchodzącym od niej na wysokości 1035 m n.p.m., w okolicy Leśniczówki TPN (dawnego schroniska Blaszyńskich). Górna część doliny opiera się na północnych zboczach Kończystego Wierchu (2002 m n.p.m.), Starorobociańskiego Wierchu (2176 m n.p.m.) i Siwego Zwornika (1965 m n.p.m.).

Czytaj więcej »

Wille Niespodzianka i Bezimienna

Przy ul. Chałubińskiego 3 i 3a stoją dwie bliźniacze wille – „Bezimienna” i „Niespodzianka” wybudowane przed 1894 rokiem w stylu tyrolskim. Obecnie w willi „Niespodzianka” znajdują się pokoje gościnne.

Czytaj więcej »

Nosal

Nosal Szczyt Nosal (1206 m n.p.m.) położony jest pomiędzy Doliną Olczyską, a Doliną Bystrej w Tatrach reglowych. Sam szczyt jest skalisty i dość rozległy. Jest

Czytaj więcej »

Dolina Suchej Wody

Polodowcowa Dolina Suchej Wody Gąsienicowej (kiedyś Dolina Siedmiu Stawów) ma 13 km długości (z czego 8 km przebiega na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego) i nieco ponad 21 km² powierzchni. Dolina ma dwa górne odgałęzienia – Dolinę Gąsienicową (zachodnie odgałęzienie) i Dolinę Pańszczycy (wschodnie odgałęzienie), oddzielone od siebie granią biegnącą spod Zawratowej Turni przez Kościelec i Mały Kościelec.

Czytaj więcej »

Stara remiza strażacka

Niewielki, kamienny budynek remizy strażackiej z drewnianą wieżyczką mieści się w centralnej części wsi Jurgów, naprzeciwko Zagrody Sołtysów – filii Muzeum Tatrzańskiego. Nad wejściem, we

Czytaj więcej »

Artykuł sponsorowany (reklamowy) / Materiał Partnera.