Rówień Waksmundzka

Spis Treści

Rówień Waksmundzka

Rówień Waksmundzka położona na wysokości 1400-1440 m n.p.m. pomiędzy Gęsią Szyją, a Małą Koszystą, była niegdyś częścią wypasanej Hali Waksmundzkiej. Od czasu zaprzestania wypasu owiec stopniowo zarasta, obecnie jej powierzchnia wynosi ok 2,5 ha. Rozpościera się z niej piękny widok na Tatry Bielskie.

Rówień Waksmundzka jest ważnym węzłem szlaków turystycznych. Można stąd udać się na Gęsią Szyję (1490 m n.p.m.), w stronę Schroniska Murowaniec, do Wodogrzmotów Mickiewicza przez Polanę pod Wołoszynem, oraz do Toporowej Cyrhli przez Psią Trawkę.

SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW
Zielony Gęsia Szyja
Hala Gąsienicowa
0:25 (↓0:15)
2:15 (↓2:15)
Czerwony Psia Trawka
Polana pod Wołoszynem
0:50 (↑1:00)
0:50 (↑1:00)

Szlaki

Szlak z Równi Waksmundzkiej na Polanę Pod Wołoszynem

INFORMACJE O ODCINKU SZLAKU
Długość: 1,8 km
Czas przejścia: 0:50 (↑1:00)
Różnica poziomów: 1405 m – Rówień Waksmundzka
1250 m – Polana pod Wołoszynem
– 155 m
Stopień trudności: Łatwy
Ekspozycja: Brak
Widoki: Z Równi Waksmundzkiej, spomiędzy drzew na szlaku
Ubezpieczenia: Brak
Kolor szlaku: Czerwony

Wariant: ZEJŚCIE

Odcinek szlaku wiedzie Doliną Waksmundzką.

Dolina Waksmundzka jest odnogą Doliny Białki, od której odgałęzia się na wysokości 980 m n.p.m. w okolicach Palenicy Białczańskiej. Ma długość 4,8 km i powierzchnię około 6 km2. Od północy i zachodu ograniczona jest masywami Gęsiej Szyi, Małej Koszystej, Wielkiej Koszystej i Waksmundzkiego Wierchu, a od południa i wschodu granią Wołoszyna, ciągnącą się od jej najwyższego szczytu – Wielkiego Wołoszyna,  przez Pośredni Wołoszyn, Skrajny Wołoszyn, Wierch nad Zagonnym Żlebem po Turnię nad Dziadem, i dalej Wyżnią Kopką i Niżnią Kopką. Jej górne piętro podchodzi pod Przełęcz Krzyżne. Dolina posiada jedno odgałęzienie – Świstówkę Waksmundzką.

Dolina jest pochodzenia polodowcowego, powstała na linii dyslokacji tektonicznej (zmiany ułożenia warstw skalnych pod wpływem ruchów skorupy ziemskiej). W jej górnych partiach znajdują się kotły polodowcowe. Dolna część doliny zbudowana jest ze skał osadowych i porośnięta lasami świerkowo-limbowymi, natomiast podłoże części górnej stanowią granitoidy.

Obszar Doliny wchodzi w skład obszaru ochrony ścisłej Dolina Rybiego Potoku, Roztoki i Waksmundzka. Jest ostoją wielu gatunków zwierząt – między innymi niedźwiedzi, kozic, świstaków i jeleni. Teren doliny jest prawie niedostępny turystycznie. Jedyne szlaki, które ją przecinają w niższych partiach to czerwony szlak z Równi Waksmundzkiej do Wodogrzmotów Mickiewicza oraz  czarny szlak z Polany pod Wołoszynem na Rusinową Polanę.

 


Dnem doliny spływa Waksmundzki Potok mający swoje źródło na wysokości ok. 1975 m n.p.m., niedaleko Przełęczy Krzyżne. Znajduje się na nim kilka kaskad i wodospadów (niedostępnych turystycznie), w tym najbardziej znany, piętnastometrowy Młyn (ok. 1400 m n.p.m.). Na wysokości około 987 m n.p.m. potok zasila rzekę Białkę.

Nazwa Doliny pochodzi od podhalańskiej wioski Waksmund.

Z Równi Waksmundzkiej ruszamy w kierunku wschodnim przez świerkowy las, gdzieniegdzie zniszczony przez wiatry oraz w wyniku działalności owadów. Ponieważ światło dociera dość głęboko, występują tu liczne gatunki roślin runa. Zamierające świerki zastępowane są przez zarośla wierzbowo-jarzębinowe.

Spomiędzy drzew, po północnej stronie doliny, ukazuje się Gęsia Szyja.

Schodzimy niżej, a bujna roślinność zamienia się na monokulturowy las świerkowy. Podłoże pokryte jest kamieniami i igliwiem.

Po pokonaniu około 1,3 km osiągamy dno Doliny Waksmundzkiej i po drewnianym mostku przechodzimy nad Potokiem Waksmundzkim.

Od tego momentu droga prowadzi stromo ku górze, po około pół kilometra doprowadzając na Polanę pod Wołoszynem. Roślinność wokół znów się zagęszcza.

Polana pod Wołoszynem (niegdyś Pod Kopki) położona jest na wysokości 1245–1320 m n.p.m. na północno-wschodnim stoku Turni nad Dziadem (1902 m n.p.m.) – najniższego z wierzchołków leżących w grani Wołoszyna.  Niegdyś miała powierzchnię 4 ha, była wypasana i wchodziła w skład Hali Wołoszyńskiej. Stało na niej kilka szałasów pasterskich. Obecnie polana jest niemal całkowicie zarośnięta. Nazwa polany jak i hali pochodzi najprawdopodobniej od pasterskiego ludu Wołochów.

Na „polanie” znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Można stąd udać się czerwonym szlakiem na Rówień Waksmundzką lub do Wodogrzmotów Mickiewicza lub czarnym na Rusinową Polanę.

SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW
Czerwony Rówień Waksmundzka
Wodogrzmoty Mickiewicza
1:00 (↓0:50)
0:35 (↑0:45)
Czarny Rusinowa Polana 0:30 (↕)

Kiedyś z Polany pod Wołoszynem prowadził szlak na obecnie zamknięty odcinek Orlej Perci.

Galeria zdjęć