Wielka Polana Małołącka

Wielka Polana Małołącka, o długości ok. 1 km, położona jest na wysokości 1150-1200 m n.p.m. i powstała w miejscu dawnego jeziora polodowcowego.

Zarówno Polana jak i cała dolina była wykorzystywana do celów pasterskich. Pierwsze wzmianki na temat wypasu owiec i bydła w tej dolinie pochodzą z końca XVI wieku. Niegdyś znajdowała się tu cała osada pasterska licząca 15 budynków, do dnia dzisiejszego nie ostał się jednak żaden z nich.

Z Polany możemy podziwiać Giewont, Siodłową Turnię, Mnichowe Turnie, Wielką Turnię i Zagonną Turnię. Nieco schowane są Kondracka Przełęcz (za Siodłową Turnię) i Kopa Kondracka (za Wielką Turnię).

Na skraju polany znajduje się skrzyżowanie szlaków. Można stąd udać się na Przysłop Miętusi, a dalej na Czerwone Wierchy lub do Doliny Kościeliskiej lub też na Przełęcz w Grzybowcu (alternatywna droga na Giewont) lub zejście do Doliny Strążyskiej. Jest także drewniany stół i ławki umożliwiające odpoczynek.

SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW
Żółty Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka)
Kondracka Przełęcz
Droga pod Reglami (Gronik)
3:10 (↓2:20)
2:00 (↓1:30)
0:45 (↑1:00)
Czarny Przysłop Miętusi
Przełęcz w Grzybowcu
0:15 (↕)
0:40 (↓0:30)

Galeria zdjęć