Willa Turnia

Przy ul. Kościuszki 9 stoi zabytkowa, ponad 100-letnia, willa „Turnia”. Niestety pomimo, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego od lat popada w ruinę.

Willa została wybudowana w 1908 roku przez Jana Obrochtę w stylu zakopiańskim. Początkowo służyła za pensjonat, przed I wojną światową mieszkali w niej Olga i Andrzej Małkowscy – twórcy polskiego harcerstwa, w latach międzywojennych mieściła się restauracja, a po wojnie – klub spółdzielczy „Turnia” i koło filatelistyczne.