Wołowiec

Spis Treści

Wołowiec

Wołowiec (2064 m n.p.m.) jest szczytem leżącym w Tatrach Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Jego wierzchołek jest miejscem zbiegu (zwornikiem) trzech grani – od strony wschodniej głównej grani z Łopatą i Jarząbczym Wierchem, od strony północnej grani z Rakoniem, Grzesiem i Bobrowcem, a od strony południowo-zachodniej, leżącej po słowackiej stronie, grani  z Rohaczami. Jego stoki opadają do trzech dolin: Chochołowskiej, Rohackiej i Jamnickiej. Nazwa szczytu pochodzi najprawdopodobniej od bydła pasącego się niegdyś na jego zboczach.

Wołowiec zbudowany jest ze skał metamorficznych. Jego stoki porastają rzadkie rośliny wysokogórskie, takie jak mietlica alpejska, , wierzba szwajcarska,  turzyca Lachenala, saussurea wielkogłowa, ukwap karpacki, oraz zamieszkują górskie zwierzęta, wśród nich kozice i świstaki.

Na szczycie Wołowca znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Niebieskim szlakiem można pójść na Rakoń, Czerwonym, przez Łopatę na Jarząbczy Wierch, a czerwono- niebieskim (biegnącym po stronie słowackiej) na Jamnicką Przełęcz i dalej do Doliny Jamnickiej lub na szczyt Płaczliwy Rohacz.

SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW  
Niebieski Na Rakoń 0:30 (↑0:35)
Czerwony Na Jarząbczy Wierch 2:00 (↓1:45)
Niebiesko -Czerwony Na Jamnicką Przełęcz 0:20 (↑0:25)

Widoki z Wołowca

Ze szczytu Wołowca rozpościerają się piękne widoki. Na północy widać szczyt Osobitej (1687 m n.p.m.), Rakonia (1879 m n.p.m.), Grzesia (1653 m n.p.m.) i Bobrowca (1663 m n.p.m.) W oddali na północnym wschodzie widać Polanę Chochołowską i Mnichy Chochołowskie. Na zachodzie widoczna jest Dolina Rohacka, z wieloma górującymi nad nią słowackimi szczytami, a wśród nich: Hrubą Kopą (2166 m n.p.m.), Pacholą (2166 m n.p.m.), Spaloną (2084 m n.p.m.), Małym Salatynem (2030 m n.p.m.) i Brestową (1934 m n.p.m.), a także trzy Stawy Rohackie. Na południu widoczna jest Jamnicka Dolina oraz szczyty: Szczerbawy (2149 m n.p.m.), Smrek (2089 m n.p.m.), Wielki Baraniec (2184 m n.p.m.), Rohacz Ostry (2084 m n.p.m.) oraz Rohacz Płaczliwy (2 126 m n.pm.). Z kolei na wschodzie widać między innymi Trzydniowiański Wierch (1758 m n.p.m.), Kominiarski Wierch (1829 m n.p.m.), Ornak (1854 m n.p.m.), Czerwone Wierchy (2122 m n.p.m.), Świnia (2301 m n.p.m.), Mięguszowiecki Szczyt (2438 m n.p.m.), Rysy (2503 m n.p.m.), Gerlach (2655 m n.p.m.) oraz Starorobociański Wierch (2176 m n.p.m.).

Szlaki

Szlak z Wołowca na Jarząbczy Wierch

INFORMACJE O ODCINKU SZLAKU
Długość: 3 km
Czas przejścia: 2:00 (↓1:45)
Różnica poziomów: 2064 m – Wołowiec
1831 m – Niska Przełęcz
2137 m – Jarząbczy Wierch
306 m
Stopień trudności: Średni
Ekspozycja: W kilku miejscach
Widoki: Z całego szlaku
Ubezpieczenia: Brak
Kolor szlaku: Czerwony

Wariant: PODEJŚCIE

Szlak wiedzie główną granią Tatr Zachodnich, granicą polsko-słowacką. Grań jest zbudowana z granitoidów rohackich – skał pochodzenia magmowego. Na trasie znajduje się kilka momentów z ciut większą ekspozycją, wymagających wspinaczki po skałach. Z Wołowca schodzimy w kierunku wschodnim, początkowo dość stromą ścieżką po skałach, następnie chwilę prosto i znów pod górę. Po południowej stronie, widać w dole dwa jeziorka – Wyżni i Niżni  Jamnicki Staw, a także Dolinę Jamnicką w całej okazałości, natomiast po stronie północnej – kocioł polodowcowy Dziurawe i Wyżnią Dolinę Chochołowską. Na wysokości Dziurawej Przełęczy (1836 m n.p.m.), która wzięła swoją nazwę od znajdującego się nieopodal niej skalnego okna, w kierunku południowym odchodzi nieoznakowana ścieżka do Niżniego Stawu Jamnickiego.

W rejonie, którym przebiega szlak znajdują się siedliska świstaków. Spostrzegawczy i cicho zachowujący się turysta może je dostrzec, gdy siedzą na kamieniu i obserwują okolicę lub bawią się ze sobą.

Następnie obchodzimy południowym stokiem szczyt Łopata (1958 m n.p.m), gdyż szlak nie prowadzi przez szczyt i dochodzimy do Przełęczy Niskiej (1831 m n.p.m.), której stoki opadają do doliny Jamnickiej (po stronie słowackiej) oraz Doliny Jarząbczej (po stronie polskiej) tworząc strome urwisko skalne.

Nieco za przełęczą odchodzi w kierunku południowym zielony szlak do Doliny Jamnickiej, natomiast na północ od grani możemy podziwiać wyższe partie Doliny Jarząbczej (od Wyżniej Doliny Chochołowskiej oddziela ją grań odchodząca z Łopaty, zakończona szczytem Czerwonego Wierchu).

Po pokonaniu przełęczy czeka nas mozolne podejście kamiennymi zakosami na Jarząbczy Wierch. Czerwony szlak graniowy nie prowadzi na sam szczyt, który znajduje się już po stronie słowackiej (można na niego podejść szlakiem zielonym).

Galeria zdjęć