Tatry - przewodnik turystyczny, opisy atrakcji, przebieg szlaktów turystycznych, podtatrzańskie miejscowości, gotowe plany wycieczek, noclegi i wiele więcej...

Wycieczka na Wołowiec, Jarząbczy, Kończysty i Trzydniowiański Wierch

Wycieczkę rozpoczynamy na Siwej Polanie – przy wejściu do Doliny Chochołowskiej. Można tu dotrzeć samochodem lub dojechać busem z Zakopanego i innych miejscowości. Jest to długa i czasochłonna trasa, również ze względu na to, że aby dotrzeć do odcinka szczytowego trzeba pokonać w dwie strony całą Dolinę Chochołowską (7,3 km x 2). Szlak jest bardzo atrakcyjny widokowo, prowadzi granicą polsko-słowacką przez kilka malowniczych szczytów – Wołowiec, Jarząbczy Wierch, Kończysty Wierch i Trzydniowiański Wierch. Czas trwania wycieczki uwzględnia sześć piętnastominutowych postojów.

PRZEJŚCIE SZLAKIEM PROWADZĄCYM DOLINĄ CHOCHOŁOWSKĄ


Dolina Chochołowska jest najdłuższą, największą i najdalej na zachód wysuniętą doliną leżącą w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ma długość około 10 km i zajmuje powierzchnię około 35 km2.  W górnej części dolina rozgałęzia się na trzy doliny – Dolinę Starorobociańską, Dolinę Jarząbczą i Dolinę Chochołowską Wyżnią. Poza tymi największymi odgałęzieniami ma ona jeszcze kilka mniejszych. Wśród nich są: Mała Sucha Dolina, Wielka Sucha Dolina, Dolina Huciańska, Dudowa, Trzydniowiańska, Głębowiec, Długa, Kryta, Wielkie Koryciska, Małe Koryciska.

W dolnej części dolina zbudowana jest ze skał osadowych, natomiast w górnej ze skał krystalicznych. Na budowę jej górnej części największy wpływ miał lodowiec, natomiast w dole wykształciły ją głównie zjawiska krasowe.

Dolina wzięła swoją nazwę od znajdującej się kilka kilometrów od niej miejscowości Chochołów. Przez wieki wykorzystywana była jako miejsce wypasu owiec i krów, na jej obszarze już od XVI wieku funkcjonowały ośrodki górniczo–hutnicze. W związku z tym w Dolinie znajdowały się liczne zabudowania pasterskie, przemysłowe i mieszkalne – do dnia dzisiejszego zachowała się ich znikoma liczba.

Już w XIX wieku dolina była odwiedzana przez turystów, choć wzrost jej popularności nastąpił dopiero w pierwszej połowie XX wieku i do dziś nie maleje. Dolina Chochołowska stanowi obowiązkowy punkt programu dla wypoczywających w Tatrach rodzin z dziećmi i osób starszych (szlak biegnący dnem doliny jest szeroki, wygodny i nie nastręcza żadnych trudności). Odchodzi od niej wiele szlaków prowadzących na okoliczne szczyty.

Szlak dnem Doliny Chochołowskiej rozpoczyna się na początku Siwej Polany. Znajdują się tu duży parking dla samochodów, bar gastronomiczny, kilka stoisk z pamiątkami i oscypkami, toalety oraz kasa biletowa.

Turystów zaskoczyć może fakt, że kasa znajdująca się na Siwej Polanie, przy wejściu, nie jest kasą Tatrzańskiego Parku Narodowego, tylko Wspólnoty Uprawnionych Ośmiu Wsi. Jest to wspólnota założona w 1819 roku, będąca właścicielem gruntów leżących w Dolinie Chochołowskiej, sąsiedniej Dolinie Lejowej, oraz terenów z nimi sąsiadujących. Łącznie wspólnota zarządza terenem o wielkości 2230 ha znajdującym się w obrębie TPN, oraz ponad 800 ha znajdującymi się w jego bliskich okolicach. Obejmuje tereny których właścicielami jest ponad 2 000 rolników z 8 podhalańskich wsi: Ciche, Czarny Dunajec, Chochołów, Dzianisz, Witów, Wróblówka, Podczerwone i Koniówka.

Obecnie wspólnota, na terenach których jest właścicielem, prowadzi gospodarkę leśną (m.in. wycinka drzew) pod kontrolą TPN, wypas owiec, a także świadczy usługi turystyczne. Bilety wstępu do parku zakupione w kasie na Siwej Polanie również trafiają na konto wspólnoty.

Tuż za kasą, po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia rowerów. Działa w sezonie w godzinach 8 – 20. W punkcie można wypożyczyć także siedziska dla dzieci, kaski i kijki do nordic walking.  Rower można wypożyczyć na cały dzień (35 zł) lub na przejazd do jednego z dwóch punktów – Polany Huciska (5zł) lub Leśniczówki TPN, dawnego schroniska Blaszyńskich (10 zł). Do punktu drugiego wiedzie asfaltowa droga, natomiast do trzeciego gruntowo-kamienista. Pomimo niewielkiego nachylenia trasy, pokonanie jej na rowerze jest dość męczące, szczególnie dla mniej wprawnych turystów, ale istotnie skraca czas pokonania doliny. Niesamowitą frajdę sprawia natomiast zjazd na rowerze od Leśniczówki TPN do Siwej Polany, oczywiście jeżeli schodząc z gór uda się nam do tego punktu dotrzeć przed jego zamknięciem. Przed startem koniecznie należy sprawdzić hamulce!

Obok wypożyczalni rowerów ma swój początkowy przystanek kolejka turystyczna „Rakoń” przerobiona z traktora, mogąca pomieścić do 50 osób, którą w sezonie można dojechać do Polany Huciska (przejazd 5 zł).

Istnieje także możliwość dojazdu, właściwie pod samo Schronisko na Polanie Chochołowskiej, czteroosobową bryczką lub saniami, w cenie około 25 zł za osobę.

Początek szlaku turystycznego wiodącego Doliną Chochołowską.


Na samym początku trasy musimy przemierzyć rozległą Siwa Polanę. Polana jest położona na wysokości 910–935 m n.p.m.,  jej długość wynosi niespełna 900 m, a szerokość (w najszerszym miejscu) około 350 m. Na polanie stoi kilka bacówek, w których można skosztować oscypków oraz prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Znajdują się tu także dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze.

W połowie drogi przez Polanę, po lewej stronie stoi metalowy krzyż, postawiony tu na początku XIX wieku. Z okazji lądowania w tym miejscu papieża Jana Pawła II w czerwcu 1983 roku został odnowiony i opatrzony tablicą pamiątkową.

W dalszej części Polany, w kępie drzew po prawej stronie, stoi kapliczka ufundowana w 1809 roku przez Jana Łuszczka, odnowiona z okazji pobytu Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej.

Po chwili dochodzimy do końca Polany, gdzie do naszej drogi dołącza zielony szlak z wylotu Doliny Lejowej, a właściwie to nasza droga dołącza do niego, gdyż przez środek Siwej Polany nie biegnie żaden znakowany, pieszy szlak turystyczny.

Po chwili przechodzimy przez mostek, na którym wisi tabliczka upamiętniająca tragiczną śmierć w wypadku samochodowym dwudziestoletniej Barbary Woźniak w 2000 roku.

Zaraz za mostkiem w lewo odchodzi dróżka prowadząca do symbolicznej mogiły Polaków rozstrzelanych przez gestapo 27 XII 1939 roku.

Dalej dość długi odcinek drogi wiedzie przez las, wzdłuż Potoku Chochołowskiego. Po chwili, po prawej stronie wyłaniają się Siwiańskie Turnie – strzeliste skały wznoszące się na 100 metrów ponad dno doliny, mające wysokość bezwzględną 1065 m n.p.m. Ich grzbietem biegnie granica polsko–słowacka, a także, co ciekawe, europejski dział wodny oddzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Na początku XX wieku nosiły one, nadane przez Towarzystwo Tatrzańskie, imię Jana Kantego Andrusikiewicza, jednego z przywódców Powstania Chochołowskiego, jednak w późniejszym okresie postanowiono nie nazywać elementów przyrody tatrzańskiej nazwiskami ludzi, przywracając nazwę pochodzącą od Siwej Polany.

Po kolejnym, niespełna kilometrowym odcinku dochodzimy do wylotu zachodniego odgałęzienia Doliny Chochołowskiej – wąwozu Wielkie Koryciska, znajdującego się pomiędzy szczytami Krytej Czuby (1246 m n.p.m.) i Tyrałowej Czuby (1400 m n.p.m.), które ograniczają go od strony południowej, oraz Koryciańskiej Czuby (1161 m n.p.m.), która ogranicza go od strony północnej. Na jego terenie znajduje się, utworzony w 1980 roku, rezerwat Koryciska o powierzchni 28,79 ha. Obszar ten kryje w sobie wiele ciekawostek, znajduje się w nim polana Tyrałówka, niegdyś użytkowana przez pasterzy, a także trzydziestometrowy wodospad spływający ze skalnego progu. Na północnych zboczach wąwozu wyrastają Koryciańskie Turnie, strzeliste wapienno-dolomitowe skały, w których znajduje się wejście do siedmioipółilometrowej długości jaskini Schron w Wielkich Koryciskach. Miejsca te jednak nie są dostępne dla turystów. U wylotu Wielkich Korycisk, przy szlaku turystycznym, znajduje się nieduża polanka z zadaszonym stołem dla turystów.

Po następnym kilometrze, mijamy znajdującą się po prawej stronie za drzewami, po drugiej stronie potoku, Polanę Krytą i wychodzimy na Polanę Huciska.

Podłużna polana Huciska leży na wysokości 980-1050 m n.p.m., po wschodniej stronie Potoku Chochołowskiego. Jej nazwa wzięła się od funkcjonujących tu na przełomie XVIII i XIX wieku kopalni rud żelaza Huciańskie Banie, znajdujących się w południowym zboczu Klinowej Czuby (1276 m n.p.m.). W XIX wieku zostały one zamknięte z powodu nieopłacalności ekonomicznej, a następnie uległy stopniowemu zasypaniu. Obecnie na Polanie Huciska znajdują się punkt pośredni wypożyczalni rowerów, końcowa stacja kolejki „Rakoń”, a także toalety i stoły dla turystów. Jeszcze niedawno funkcjonował tu obszerny parking dla samochodów, jednak został on przeniesiony na Siwą Polanę. W tym miejscu kończy się szosa asfaltowa, a dalej szlak biegnie drogą kamienisto–gruntową. Na polanie prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Na jej końcu, po lewej stronie mieści się bacówka, a przed nią stoi ufundowany w 1932 roku przez górala z Cichego krzyż upamiętniający śmierć wójta Witowa w potyczce ze zbójnikami w 1809 roku. Nieopodal widoczne są fundamenty dawnego schroniska Bukowskich, spalonego przez Niemców w 1945 roku. Na wysokości bacówki znajduje się drewniany most nad Potokiem Chochołowskim, jednak za nim wiedzie tylko droga gospodarcza. Tuż przy mostku, po drugiej stronie potoku stoi kapliczka urządzona w pniu wyłamanego drzewa, często obficie udekorowana kwiatami.

Po kilku chwilach dochodzimy do kolejnego interesującego miejsca – Niżniej Bramy Chochołowskiej, zwężenia Doliny Chochołowskiej, w którym pomiędzy skalnymi ścianami ledwo mieści się droga i płynący obok potok. Po lewej stronie szlaku znajduje się Skała Kmietowicza, na której w 1901 roku zamontowano tablicę upamiętniającą księdza Józefa Leopolda Kmietowicza, jednego z przywódców Powstania Chochołowskiego z 1846 roku. Z kolei w 1983 roku na skale umieszczono medalion upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II.

W skale znajdują się ponadto dwie kilkumetrowe jaskinie nazywane Schronami w Skale Kmietowicza. Zaraz za skałą, przed mostkiem odbija w lewo ścieżka prowadząca do punktu obserwacyjnego nad Wywierzyskiem Chochołowskim. Wywierzysko Chochołowskie położone jest na wysokości 988 m n.p.m., ma średnią wydajność 400 l/sek. i formę stawu o głębokości ok. 1,5 m. Wody wypływające z wywierzyska pochodzą z systemów krasowych Kominiarskiego Wierchu, jaskini Szczelina Chochołowska, a także z Potoku Chochołowskiego, których część wód ginie pod ziemią w odległości około 1,5 km powyżej wywierzyska. Przez lata źródło było wykorzystywane jako wodopój dla bydła, i z tego względu, aby zapobiec przypadkom utopienia się zwierząt, zostało najprawdopodobniej spłycone przez górali.

Wracamy na główny trakt i po prawej stronie mijamy niewielką (ok. 0,5 ha powierzchni) Polanę pod Jaworki, leżącą u wylotu Doliny Dudowej, wschodniego odgałęzienia Doliny Chochołowskiej. Na polanie jest prowadzony kulturowy wypas owiec, stoją dwa szałasy pasterskie oraz stół dla turystów. Zaraz za mostkiem i rzędem drzew, ponad miejscem rozjeżdżonym przez traktory, w którym często składowane jest drewno, wznoszą się ciekawe formy skalne.

W odległości około 150 m powyżej Polany pod Jaworki odchodzi w kierunku wschodnim czarny szlak do Doliny Lejowej i Doliny Kościeliskiej, fragment Ścieżki nad Reglami.

Idąc dalej zielonym szlakiem dochodzimy do znajdującego się na wysokości ok. 1030 m n.p.m. drugiego skalnego przewężenia – Wyżniej Bramy Chochołowskiej (inaczej zwanej Pod Zawiesistą), utworzonej pomiędzy skałami należącymi do masywów Bobrowca (1663 m n.p.m.) leżącego po stronie zachodniej oraz Kominiarskiego Wierchu (1829 m n.p.m.), leżącego po stronie wschodniej. Część wód Potoku Chochołowskiego znika w tym miejscu pod ziemią, aby wypłynąć na powierzchnie w Wywierzysku Chochołowskim (otwór lub korytarz, w którym rzeka znika pod powierzchnią ziemi nazywana jest „ponorem”).

W stokach Bobrowca wykształciły się piękne formy skalne – turnie Olejarnia oraz Zawiesista. Znajdują się w nich także otwory wielu jaskiń, w tym największej jaskini Doliny Chochołowskiej – Szczeliny Chochołowskiej.

Szczelina Chochołowska jest jaskinią odkrytą w 1938 roku, o długości około 2320 metrów i różnicy poziomów 60 m. Posiada bogatą szatę naciekową – występują w niej formy nazywane “polami ryżowymi” i “łopatami”, a także perły jaskiniowe,  kamienne mleko, czy półtorametrowej wysokości stalagmity.  Niestety szata została częściowo zdewastowana, pokryta napisami i zaśmiecona. W 1976 roku, aby uchronić jaskinię przed dalszą dewastacją, zamknięto ją metalowymi kratami, które co jakiś czas są wyłamywane przez wandali.

Zaraz za Bramą mijamy znajdującą się po prawej stronie leśniczówkę TPN, do której prowadzi drewniany mostek. Wcześniej w tym miejscu znajdowało się Schronisko Blaszyńskich. Najpierw był to niewielki bufet wybudowany w 1937 roku, spalony przez Niemców w 1945, w tym samym roku nieco obok wzniesiono kolejny budynek, który również spłonął. Trzeci raz odbudowano schronisko w 1946 roku i stoi ono do dziś, od 1974 roku nie pełni już jednak funkcji turystycznej – obecnie mieszka tam pracownik TPN.

Zaraz za leśniczówką, po lewej stronie znajduje się końcowy punkt wypożyczalni rowerów, tablica informacyjna oraz stół dla turystów.

Zaraz za nimi, w lewo odchodzą dwa szlaki (początkowo biegnące razem) – żółty na Iwaniacką Przełęcz (i dalej do Doliny Kościeliskiej) oraz czarny na Siwą Przełęcz (pomiędzy Ornakiem, a Starorobociańskim Wierchem)

Niedaleko za skrzyżowaniem szlaków, po lewej stronie, znajduje się rozjeżdżona przez traktory polanka z zadaszonym stołem turystycznym. Następny, nieco dłuższy odcinek szlaku wiedzie przez las, cały czas wzdłuż Potoku Chochołowskiego. Obchodzimy północno-zachodnim zboczem wzniesienie Wielki Kopieniec (1257 m n.p.m.) i docieramy do leżącej u jego stóp Polany Trzydniówki o powierzchni niecałego hektara. Leży ona na wysokości 1080–1100 m n.p.m. Na jej północnym końcu odchodzi w lewo czerwony szlak na Trzydniowiański Wierch.

Przed nami jeszcze tylko ostatni, półkilometrowy odcinek przez las, po pokonaniu którego wychodzimy na rozległą Polanę Chochołowską.

PRZEJŚCIE SZLAKIEM PROWADZĄCYM PRZEZ POLANĘ CHOCHOŁOWSKĄ

Polana Chochołowska, o długości około 700 m i szerokości około 350 m,  jest największą polaną w polskiej części Tatr. Leży na wysokości 1090 – 1150 m n.p.m. pomiędzy masywami Hrubasa (1944 m n.p.m.), Bobrowca (1663 m n.p.m.), Grzesia (1653 m n.p.m.) i Trzydniowiańskiego Wierchu (1758 m n.p.m.).

Zaraz po wejściu na Polanę, po prawej stronie naszym oczom ukazują się grupa charakterystycznych, szpiczastych turni – Mnichów Chochołowskich, które „wyrastają” ze wschodniego ramienia Bobrowca (1663 m n.p.m.).

Przez lata Polana była wykorzystywana do celów pasterskich, jeszcze na początku XX wieku stało na niej kilkadziesiąt budynków gospodarczych. Do dnia dzisiejszego zachowało się ich zaledwie kilka. Są obiektami zabytkowymi, a na wielu z nich wiszą tabliczki informujące o tym, że ich właściciele wyjechali za chlebem do Stanów Zjednoczonych. Obecnie na polanie prowadzony jest kulturowy wypas owiec.

Mniej więcej w połowie Polany odchodzi w lewo czerwony szlak na Trzydniowiański Wierch, a w prawo czarny (króciutki) do Kaplicy św. Jana Chrzciciela.

Idąc w prawo czarnym szlakiem po 5 minutach dotrzemy do Kaplicy św. Jana Chrzciciela, wybudowanej w 1960 roku na potrzeby serialu telewizyjnego „Janosik”. Kręcona była w nim m.in. scena ślubu Maryny i Harnasia. Po nakręceniu filmu pozostała na polanie, następnie została poświęcona i nadano jej imię św. Jana Chrzciciela. Należy do parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Witowie. Kaplica jest drewniana, w stylu góralskim, dach pokryty  jest czarnym gontem. Obok znajduje się szałas w którym można wpisać się do pamiątkowej księgi oraz drewniany krzyż. W sezonie turystycznym (od maja do października) w kaplicy odprawiane są niedzielne msze (o godz. 13). Organizowana jest także pasterka oraz odpust św. Jana Chrzciciela. Przed kościołem ustawionych jest kilkanaście ławek.

Idąc dalej prosto zielonym szlakiem, po chwili po prawej stronie ujrzymy bacówkę Andrzeja Zięby Gila, którą dwukrotnie odwiedził Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1983 roku.

Po lewej stronie mijamy końcowy postój dorożek, skręcamy lekko w prawo, przechodzimy obok budki meteorologicznej, następnie murowanym mostkiem nad potokiem i docieramy do położonego na wysokości 1 146 m n.p.m. Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej.

Schronisko zostało wybudowane w pierwszej połowie XX wieku, oficjalne otwarcie nastąpiło w 1932 roku. Był to drewniany budynek na kamiennej podmurówce. Cieszył się ogromną popularnością wśród turystów. Niestety, jak większość obiektów w Tatrach został spalony w czasie II wojny światowej. Obecne schronisko, zaprojektowane przez Annę Górską, wybudowano w latach 1951 – 1953. Jest największym schroniskiem w polskich Tatrach. Dwa lata później uruchomiono przy nim, na Jarząbczym Potoku, pierwszą w Tatrach elektrownię wodną zapewniającą schronisku prąd elektryczny.

W Schronisku mieszczą się 132 miejsca noclegowe w pokojach 2, 3, 4, 6, 8, 14-osobowych, w cenie od 25 do 40 zł za nocleg. Ponadto w budynku znajdują się jadalnia, bufet wydający posiłki w godzinach 8.00 – 20.00, świetlica, suszarnia ubrań, przechowalnia nart, toalety, dyżurka ratownika TOPR i kuchnia turystyczna.

W ściany Schroniska wmurowane są tablice upamiętniające:
•    Pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 roku
•    Spotkanie Jana Pawła II z Lechem Wałęsą
•    próbę bicia rekordu wysokości za pomocą balonu napełnionego wodorem w 1938 roku
•    poległych w czasie wojny członków Warszawskiego Klubu Narciarzy
•    akcję ratunkową TOPR z 11-12 lutego 1945 r.

Z dokładnym przebiegiem akcji ratunkowej TOPR z 1945 roku można zapoznać się oglądając ekspozycję poświęconą temu wydarzeniu zorganizowaną w jednym z szałasów pasterskich tuż obok Schroniska, która została otwarta, dzięki staraniom władz TPN, PTTK i Zakopanego w 1978 roku.

Z okolic Schroniska odchodzi kilka szlaków turystycznych na szczyty Tatr Zachodnich. Żółtym szlakiem możemy udać się na Grzesia przez Bobrowiecką Przełęcz (i dalej na Rakoń), czerwonym Doliną Jarząbczą na Trzydniowiański Wierch (trasa pokrywa się ze Szlakiem Papieskim), a zielonym Wyżnią Doliną Chochołowską na Wołowiec.

PRZEJŚCIE SZLAKIEM PROWADZĄCYM WYŻNIĄ DOLINĄ CHOCHOŁOWSKĄ NA SZCZYT WOŁOWIEC (2064 m n.p.m.)

Szlak Wyżnią Doliną Chochołowską na Wołowiec (2064 m n.p.m.) rozpoczyna się około 150 metrów przed Schroniskiem, w miejscu końcowego postoju dorożek konnych.

Odbijamy z głównego traktu w lewo i wchodzimy na dłuższy czas do świerkowego lasu, mijając niewielkie polanki, niektóre powstałe w wyniku wycinki drzew. Gruntowo-kamienna, dosyć szeroka droga początkowo wiedzie po relatywnie płaskim terenie, jednak z biegiem czasu zaczniemy pokonywać coraz bardziej strome podejścia. W okolicznym lesie porozrzucane są liczne głazy i kamienie – pozostałości po lodowcu. Jeden z takich głazów znajduje się tuż przy szlaku i jest o tyle interesujący, że z jego grzbietu… wyrasta drzewo.

Po około 45 minutach marszu od początku szlaku dochodzimy do Wyżniej Polany Chochołowskiej (zwanej również Sołtysią), leżącej na wysokości 1280-1350 m n.p.m. Polana niegdyś była wypasa i wchodziła w skład Hali Chochołowskiej. Obecnie w znacznym stopniu zarosła lasem.

Niedaleko za polaną wychodzimy na dobre z lasu i wchodzimy w piętro kosodrzewiny. Stąd rozpoczynają się piękne, wysokogórskie widoki – po wschodniej stronie wyłania się Czerwony Wierch Chochołowski (1766 m n.p.m.) , Łopata (1958 m n.p.m.), Wołowiec (2068 m n.p.m.), po zachodniej – Rakoń (1879 m n.p.m.). Ostatni raz mijamy potok, więc warto uzupełnić zapasy wody.

Ostatni odcinek drogi Wyżnią Doliną Chochołowską wiedzie trawiastym zboczem. Podejście jest dosyć strome, na ostatnim odcinku podchodzenie ułatwiają ułożone kamienne schody.

Przełęcz Zawracie, pomiędzy Wołowcem i Rakoniem leży na wysokości 1883 m, na granicy polsko-słowackiej. Znajduje się na niej skrzyżowanie szlaków. Niebieski prowadzi w kierunku południowym na Wołowiec (2064 m n.p.m.), a w kierunku północnym na Rakoń (1879 m n.p.m.), a zielonym można zejść do Doliny Chochołowskiej.

Granią przebiega europejski dział wód, oddzielający zlewnie Morza Bałtyckiego i Czarnego. Po drugiej stronie grani, w Dolinie Rohackiej widać jeziorko Czarna Młaka ze stojącym nad nim Schroniskiem Tatliaka.

Droga na Wołowiec wiedzie z przełęczy główną granią Tatr Zachodnich, w kierunku południowo-wschodnim. Żwirowo-kamienna droga jest szeroka i wiedzie stromo pod górę – na krótkim odcinku pokonujemy tu przewyższenie prawie 200 metrów. Jednak trud podejścia zrekompensują nam piękne widoki, rozpościerające się ze szczytu Wołowca.

SZCZYT WOŁOWIEC (2064 m n.p.m.)

Wołowiec (2064 m n.p.m.) jest szczytem leżącym w Tatrach Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Jego wierzchołek jest miejscem zbiegu (zwornikiem) trzech grani – od strony wschodniej głównej grani z Łopatą i Jarząbczym Wierchem, od strony północnej grani z Rakoniem, Grzesiem i Bobrowcem, a od strony południowo-zachodniej, leżącej po słowackiej stronie, grani  z Rohaczami. Jego stoki opadają do trzech dolin: Chochołowskiej, Rohackiej i Jamnickiej. Nazwa szczytu pochodzi najprawdopodobniej od bydła pasącego się niegdyś na jego zboczach.

Ze szczytu Wołowca rozpościerają się piękne widoki. Na północy widać szczyt Osobitej (1687 m n.p.m.), Rakonia (1879 m n.p.m.), Grzesia (1653 m n.p.m.) i Bobrowca (1663 m n.p.m.) W oddali na północnym wschodzie widać Polanę Chochołowską i Mnichy Chochołowskie. Na zachodzie widoczna jest Dolina Rohacka, z wieloma górującymi nad nią słowackimi szczytami, a wśród nich: Hrubą Kopą (2166 m n.p.m.), Pacholą (2166 m n.p.m.), Spaloną (2084 m n.p.m.), Małym Salatynem (2030 m n.p.m.) i Brestową (1934 m n.p.m.), a także trzy Stawy Rohackie. Na południu widoczna jest Jamnicka Dolina oraz szczyty: Szczerbawy (2149 m n.p.m.), Smrek (2089 m n.p.m.), Wielki Baraniec (2184 m n.p.m.), Rohacz Ostry (2084 m n.p.m.) oraz Rohacz Płaczliwy (2 126 m n.pm.). Z kolei na wschodzie widać między innymi Trzydniowiański Wierch (1758 m n.p.m.), Kominiarski Wierch (1829 m n.p.m.), Ornak (1854 m n.p.m.), Czerwone Wierchy (2122 m n.p.m.), Świnia (2301 m n.p.m.), Mięguszowiecki Szczyt (2438 m n.p.m.), Rysy (2503 m n.p.m.), Gerlach (2655 m n.p.m.) oraz Starorobociański Wierch (2176 m n.p.m.).

Wołowiec zbudowany jest ze skał metamorficznych. Jego stoki porastają rzadkie rośliny wysokogórskie, takie jak mietlica alpejska, , wierzba szwajcarska,  turzyca Lachenala, saussurea wielkogłowa, ukwap karpacki, oraz zamieszkują górskie zwierzęta, wśród nich kozice i świstaki.

Na szczycie Wołowca znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Niebieskim szlakiem można pójść na Rakoń, Czerwonym, przez Łopatę na Jarząbczy Wierch, a czerwono- niebieskim (biegnącym po stronie słowackiej) na Jamnicką Przełęcz i dalej do Doliny Jamnickiej lub na szczyt Płaczliwy Rohacz.

PRZEJŚCIE SZLAKIEM Z WOŁOWCA (2064 m n.p.m.) NA JARZĄBCZY WIERCH (2137 m n.p.m.)

Szlak wiedzie główną granią Tatr Zachodnich, granicą polsko-słowacką. Grań jest zbudowana z granitoidów rohackich – skał pochodzenia magmowego. Na trasie znajduje się kilka momentów z ciut większą ekspozycją, wymagających wspinaczki po skałach. Z Wołowca schodzimy w kierunku wschodnim, początkowo dość stromą ścieżką po skałach, następnie chwilę prosto i znów pod górę. Po południowej stronie, widać w dole dwa jeziorka – Wyżni i Niżni  Jamnicki Staw, a także Dolinę Jamnicką w całej okazałości, natomiast po stronie północnej – kocioł polodowcowy Dziurawe i Wyżnią Dolinę Chochołowską. Na wysokości Dziurawej Przełęczy (1836 m n.p.m.), która wzięła swoją nazwę od znajdującego się nieopodal niej skalnego okna, w kierunku południowym odchodzi nieoznakowana ścieżka do Niżniego Stawu Jamnickiego.

W rejonie, którym przebiega szlak znajdują się siedliska świstaków. Spostrzegawczy i cicho zachowujący się turysta może je dostrzec, gdy siedzą na kamieniu i obserwują okolicę lub bawią się ze sobą.

Następnie obchodzimy południowym stokiem szczyt Łopata (1958 m n.p.m), gdyż szlak nie prowadzi przez szczyt  Łopata i dochodzimy do Przełęczy Niskiej (1831 m n.p.m.), której stoki opadają do doliny Jamnickiej (po stronie słowackiej) oraz Doliny Jarząbczej (po stronie polskiej) tworząc strome urwisko skalne.

Nieco za przełęczą odchodzi w kierunku południowym zielony szlak do Doliny Jamnickiej, natomiast na północ od grani możemy podziwiać wyższe partie Doliny Jarząbczej (od Wyżniej Doliny Chochołowskiej oddziela ją grań odchodząca z Łopaty, zakończona szczytem Czerwonego Wierchu).

Po pokonaniu przełęczy czeka nas mozolne podejście kamiennymi zakosami na Jarząbczy Wierch. Czerwony szlak graniowy nie prowadzi na sam szczyt, który znajduje się już po stronie słowackiej (można na niego podejść szlakiem zielonym).

JARZĄBCZY WIERCH (2137 m n.p.m.)

Jarząbczy Wierch to szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 2137 m n.p.m. Jego najwyższy wierzchołek leży po stronie słowackiej, przez niższy przebiega granica państwowa, grań główna Tatr oraz czerwony szlak graniowy.

Stoki Jarząbczego Wierchu opadają do trzech dolin – Jarząbczej (leżącej po stronie polskiej), Jamnickiej i Raczkowej (po stronie słowackiej). Nazwa szczytu pochodzi od góralskiego nazwiska Jarząbek. Zimą ze stoków Jarząbczego Wierchu schodzą potężne lawiny.

Pod szczytem Jarząbczego Wierchu znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Można stąd udać się szlakiem graniowym na Wołowiec lub na Kończysty Wierch oraz szlakiem zielonym – na stronę słowacką, na Jakubinę (Raczkową Czubę).

PRZEJŚCIE SZLAKIEM Z JARZĄBCZEGO WIERCHU (2137 m n.p.m.) NA KOŃCZYSTY WIERCH (2002 m n.p.m.)

Z Jarząbczego Wierchu schodzimy po skałach w stronę Jarząbczej Przełęczy (1954 m n.p.m.).  Po zachodniej stronie, widzimy w dole Dolinę Jarząbczą, natomiast po wschodniej – Zadnią Dolinę Raczkową (ludowa nazwa – Raczkowy Zadek) – górne piętro Doliny Raczkowej, leżącej po stronie Słowackiej. Ze szlaku widocznych jest kilka Raczkowych Stawów znajdujących się w tej dolinie. Trzy najbliżej położone to Zadni, Przedni i Suchy Raczkowy Staw.

Po zejściu do Jarząbczej Przełęczy szlak ponownie dźwiga się ku górze – wędrując niezbyt stromym podejściem po około 15 minutach osiągamy szczyt Kończystego Wierchu

KOŃCZYSTY WIERCH (2002 m n.p.m.)

Kończysty Wierch (kiedyś nazywany Kończystą nad Jarząbczą) jest szczytem o wysokości 2002 m n.p.m. leżącym w głównej grani Tatr Zachodnich, , na granicy polsko-słowackiej.

Kończysty Wierch jest zbudowany ze skał krystalicznych. Sąsiaduje ze Starorobociańskim Wierchem  i Trzydniowiańskim Wierchem. Jego stoki opadają do dolin Starorobociańskiej, Jarząbczej (po stronie polskiej) oraz Doliny Zadniej Raczkowej (po stronie słowackiej).

Ze szczytu rozpościerają się piękne widoki. Na południowym zachodzie widać Jarząbczy Wierch (2137 m n.p.m.) oraz przyległą i wyższą od niego Jakubinę / Raczkową Czubę (2194 m n.p.m.), w dole pod nimi słowacka Zadnia Dolina Raczkowa, a następnie, na południowym wschodzie ogromny masyw Starorobociańskiego Wierchu (2176 m n.p.m.) oraz, nieco bardziej na północ, Ornak (1853 m n.p.m.) Na północy widać Trzydniowiański Wierch (1758 m n.p.m.), a w tle Mnichy Chochołowskie w zboczu Bobrowca (1663 m n.p.m.) i dalej na zachód – grań ze szczytami Grzesia (1653 m n.p.m.) i Rakonia (1879 m n.p.m.).

Na wierzchołku znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Czerwonym szlakiem graniowym można iść na Starorobociański Wierch lub na Jarząbczy Wierch. Zielonym – na Trzydniowiański Wierch i dalej do Doliny Chochołowskiej.

PRZEJŚCIE SZLAKIEM Z KOŃCZYSTEGO WIERCHU (2002 m n.p.m.) na TRZYDNIOWIAŃSKI WIERCH (1758 m n.p.m.)

Z Kończystego Wierchu ruszamy  grzbietem w kierunku północnym, schodząc na Dudową Przełęcz (1815 m n.p.m.). Po wschodniej stronie widzimy Ornak, a w dole Dolinę Starorobociańską, po zachodniej – Czerwony Wierch, w dole Dolinę Jarząbczą, a w dalszej perspektywie – Grzesia i Rakoń.

W Dolinie Starorobociańskiej dobrze widoczny jest polodowcowy Dudowy Kocioł, a na jego dnie pięć Dudowych Stawków (które często wysychają w porze letniej). Na dnie górnej części Doliny Jarząbczej znajdują się liczne źródełka.

Mniej więcej w połowie odcinka szlaku obchodzimy wschodnim zboczem kolejny szczyt – Czubik (1846 m n.p.m.), na którego wierzchołek wiedzie nieoznakowana ścieżka i nieco schodzimy, na Przełęcz pod Szyją (1754 m n.p.m.), która swoją nazwę wzięła od żlebu o nazwie Szyja opadającego do Doliny Starorobociańskiej.

Po zachodniej stronie zaczyna być widoczny jak na dłoni szlak papieski prowadzący przez Dolinę Jarząbczą na Trzydniowiański Wierch. Łączy się on ze szlakiem, którym idziemy tuż przed szczytem Trzydniowiańskiego Wierchu.

TRZYDNIOWIAŃSKI WIERCH (1758 m n.p.m.)

Trzydniowiański Wierch to szczyt o wysokości 1758 m n.p.m. położony w Tatrach Zachodnich, w północnej grani Kończystego Wierchu. Ma on dwa wierchołki – jeden o wysokości 1758 m n.p.m., a drugi 1762 m n.p.m. Jego stoki opadają do trzech dolin – Jarząbczej, Starorobociańkiej i niewielkiej Trzydniowiańskiej.

Zbocza Trzydniowiańskiego Wierchu były niegdyś wypasane, w XVII i XIX wieku były w nich prowadzone prace górnicze.
Patrząc z Trzydniowiańskiego Wierchu na północ możemy podziwiać Mnichy Chochołowskie w masywie Bobrowca. Na północnym zachodzie widoczny jest Grześ, a na zachodzie – Rakoń. Na północnym zachodzie widać Wołowiec i Łopatę, na północy natomiast – Kończysty Wierch, usytuowany pomiędzy masywami Starorobaciańskiego Wierchu (po lewej) i Jarząbczego Wierchu (z tyłu, po prawej).

Na szczycie Trzydniowiańskiego Wierchu znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Można stąd zejść do Doliny Chochołowskiej wybierając jedną z dwóch dróg – Doliną Jarząbczą na Polanę Chochołowską (szlak częściowo pokrywa się ze Szlakiem Papieskim) lub szlakiem prowadzącym bezpośrednio do niższej części Doliny – na Polanę Trzydniówkę. Można także zielonym szlakiem pójść na Kończysty Wierch i dalej wędrować czerwonym szlakiem graniczno-graniowym.

PRZEJŚCIE SZLAKIEM Z TRZYDNIOWIAŃSKIEGO WIERCHU (1758 m n.p.m.) NA POLANĘ TRZYDNIÓWKĘ (1081 m n.p.m.)

Szlak wiedzie początkowo lekko w dół, trawiastym grzbietem o nazwie Kulawiec, kamienno-gruntową, nierówną ścieżką. Następnie szlak zaczyna coraz bardziej stromo schodzić w dół. Wchodzimy w piętro kosodrzewiny, której korzenie mocno zachodzą na szlak utrudniając wędrówkę. Po pewnym czasie docieramy do pierwszych drzew – świerków.

Nierówną krętą ścieżynę zastępują drewniane schodki, które znacznie ułatwiają bardzo strome zejście. Wychodzimy na niewielką polankę powiatrołomową.   Znajdują się tu pozostałości po zniszczonych przez wiatry drzewach, jednak same pnie zostały w większości usunięte przez Wspólnotę Leśną Ośmiu Wsi. Okolice porastają bujne kępy paproci – wietlicy alpejskiej. Szlak zakręca w kierunku zachodnim i schodzi do żlebu zwanego Krowieńcem, cały czas biegnąc krętymi schodkami stromo w dół.

Dopiero ostatni odcinek daje nieco odpocząć – jest bardziej płaski i prosty. Drewniane schodki zastępuje gruntowa droga wzmocniona deskami. Po wejściu do lasu  idziemy,  już do samej Polany Trzydniówki, rozjeżdżonym przez traktory, błotnistym leśnym traktem. Tuż przed Polaną Trzydniówką mijamy po lewej stronie sztuczną polanę, na której często stoją pojazdy gospodarcze i docieramy do szlaku wiodącego dnem Doliny Chochołowskiej.

POWRÓT

Z Polany Trzydniówki wracamy tą samą drogą – dnem Doliny Chochołowskiej. W sezonie, jeżeli udało nam się zejść przed godziną 20, możemy  przy dawnym schronisku Blaszyńskich wypożyczyć rower i zjechać nim do samej Siwej Polany – wrażenia niezapomniane (Uwaga! Przed startem należy sprawdzić hamulce!).

Podziel się komentarzem