Historia Tatr

Nazwa „Tatry” wywodzi się najprawdopodobniej od starosłowiańskiego słowa „ter” oznaczającego skałę, urwisko, lub od galicyjskiego „tertaro” oznaczającego wzgórze. Pierwsza pisemna wzmianka o Tatrach jako paśmie górskim pochodzi z XI w. Ich nazwa przez wieki zmieniała się i ewoluowała. Początkowo Tatry występowały jako Triti, Tritri, Tatri w XI-XII w. w dokumentach czeskich, a także jako Turtur, Turtul, Tortol, Tarczal, Alpes Tatrarum w XII-XIV w. w dokumentach węgierskich.

Strona w przygotowaniu.