Zabytkowa Zagroda Rodziny Gąsieniców Nawsiów

Przy ul. Kościeliskiej 12 stoi kolejny zabytkowy budynek – dwuizbowa zagroda Rodziny Gąsieniców „Nawsiów” zbudowana przed 1850 rokiem przez Jana Gąsienicę Walczaka.

Pod koniec XIX wieku gościli w niej między innymi Tytus Chałubiński oraz Bronisław Dembowski.